SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGEMİZİ ALDIK

SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGEMİZİ ALDIK

Hastanemiz, sağlık Bakanlığı tarafından “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılan alt çalışmalar neticesinde Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldı. Hastanemiz aynı zamanda Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi (THTC) üyesi.

Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır. Termal turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizmdekinden çok daha üst sıralarda olduğu öngörülmektedir.

Turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması Türkiye gibi turizm ülkelerinde bir zorunluluktur. Turizm sektörü 12 aya yayılma ve istihdam yaratma hususunda çok önemli bir hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir.

Yalova ise, Türkiye’de en fazla turistin ziyaret ettiği İstanbul, sanayinin en fazla geliştiği Kocaeli ve Bursa gibi büyük illere yakınlığı, büyük hava alanlarına olan konumu, termal, doğa, deniz ve sağlık turizmi için elverişli coğrafyasıyla çok sayıda turisti ağırlamaktadır. Bu kapsamda Hastanemiz, aldığı sağlık turizmi yetki belgesi ile sağlık turizminin bölgede profesyonel olarak uygulanmasını sağlayarak, sağlık alanında sunduğu sayısız çözüm ile bölgede referans sağlık kuruluşu olacaktır.

 

 

Paylaş

Yorumlar