UZM. DR. ONUR BALCI
UZM. DR. ONUR BALCI

UZM. DR. ONUR BALCI

Çocuk Hastalıkları

Ad Soyad                            :  Onur BALCI    

Unvan                                 : Uzm. Dr.

Uzmanlık Alanı                  : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doğum Yeri ve Tarihi        : Aydın  / 1980

Eğitim

2006                                      : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013                                      : Gaziantep Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

               

Bildiği Yabancı Diller           : İngilizce

İş Deneyimi      

2006 – 2009                        : Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan YBÜ

2013 – 2015                        : Şanlıurfa Çocuk Hastanesi

2015 – 2018                        : Özel Yalova (Uzmanlar) Hastanesi

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezi

Çocukluk Çağı Obezitesi

 

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI &EXPANDED)

Balcı O, Işıkay S, Varan C, Almacıoğlu M, Carman KB., " Brucellosis presenting with Guillain-Barre syndrome." Pediatric Infectious Disease 2012.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Taviloğlu ZŞ, Balcı O, Erdoğdu B, Okumuş S, Coşkun ME, Sivaslı E., "Preterm bebekte primer persistan hiperplastik vitröz: Bir olgu sunumu." Ulusal Neonataloji Kongresi UNEKO-20, 2012.

Özkars MY, Keskin Ö, Küçükosmanoğlu E, Metin A, Balcı O., "Farklı klinik bulgularla seyreden IL-12 reseptör beta 1 eksikliği olan 4 olgu." Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 2012.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Vaka Sunumları

Işıkay S, Balcı O, Yımaz K., "Bir çocukta tek taraflı damak paralizisi: Bir olgu sunumu." Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2012.

Balcı O, Sivaslı E, Taviloğlu ZŞ, Yılmaz AF, Arslan S, Coşkun ME, Varan C, Almacıoğlu M, Kılınç MA., "Horseshoe Kidney as a new anomaly in PAGOD syndrome: Case Report." Turkiye Klinikleri J Pediatr 2013.

Işıkay S, Balcı O, Yımaz K., "Febril konvülziyonu olan bir çocukta bruselloz: Bir olgu sunumu." Çocuk Enfeksiyon Dergisi 2013.

Balcı O, Işıkay S., "Konjenital Toxoplazma enfeksiyonu: Hidrosefalinin nadir bir nedeni". Güncel pediatri Dergisi 2014.

Balcı O, Kılınç MA, Ucuz İ, Yıldırım A, Sarı MY., "Çocuk Acil Servise Başvuran Nöroleptik malign sendromlu bir olgu sunumu." Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2015.

Ulusal Ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler                        

Balcı O, Taviloğlu ZŞ, Yılmaz AF, Coşkun ME, Varan C, Almacıoğlu M, Kılınç MA, Sivaslı E., "Üniversite Hastanemizde konjenital anomalilerin görülme sıklığı ve dağılımı." Gaziantep Med J. 2012

 

Katıldığı Mesleki Eğitimler / Kurslar/ Konferanslar       

Yenidoğan Uygulayıcı Sertifikası 2007 – 2018

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu Eğitimci Sertifikası 2007

Travma Resüsitasyon Kursu Eğitici Sertifikası 2007

Çok kez Yenidoğan Kongreleri (UNEKO), Türk Pediatri ve Milli Pediatri Kongreleri

 

Mesleki Ödül/ Derece ve Deneyimler                                

10 yıl Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Deneyimi

2 yıl Çocuk Yoğunbakım Deneyimi

 

Mesleki Üyelikleri        

Türk Tabipler Birliği Üyeliği

İstanbul Tabip Odası Üyeliği

Telefon

444 16 77

E-mail

Belirtilmemiş.

Diğer Doktorlarımız