Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Bilindiği üzere nörolojik hastalıklarda hızlı tetkik ve teşhis çok büyük önem taşımaktadır. Zira gecikme, geri dönülmesi imkansız hasarlara sebep olabilmekte. Bu sebeple nöroloji uzmanımız hastanın şikayetlerine hızla cevap verebilmesine olanak sağlayan tetkikleri çok kısa süre içerisinde hastanemiz bünyesinde yaptırabilmektedir.

NÖROLOJININ ILGILENDIĞI HASTALIKLAR

 • Epilepsi Tanı ve Tedavisi
 • Status Epileptikus Tedavisi
 • Konversiyon Bozuklukları Tanı ve Tedavisi
 • Elektroensefalografi (EEG)
 • Baş Ağrıları Tanı ve Tedavisi
 • Primer ve Sekonder Başağrıları
 • Migren Başağrısı
 • Gerilim Tipi Başağrısı
 • Küme Tipi Başağrıs
 • Nevraljiform Başağrıları
 • Trigeminal Başağrısı
 • Başdönmeleri ve Dengesizlik
 • Uyku Bozuklukları
 • Huzursuz Bacak Sendromları
 • Periferik Sinir Hastalıkları
 • Polinöropatiler
 • Tuzak nöropatiler
 • Kranyal Nöropatiler
 • Radikülopatiler
 • Kas Hastalıkları ve Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları
 • Motor Nöron Hastalıkları
 • Elektromiyografi (EMG) (Sinir ileti çalışmaları ve İğne EMG çalışmaları)
 • Serebrovasküler Hastalıklar
 • Beyin Damar Tıkanıklıkları
 • Beyin Kanamaları
 • Serebral Ven Tıkanıklıkları
 • Demiyalinizan Hastalıklar
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Demans Sendromları
 • Alzheimer Tipi Demans
 • Vasküler Demans
 • Hareket Bozuklukları
 • Hiperkinetik ve Hipokinetik Hareket Bozukluğu
 • Parkinson Hastalığı
 • Yürüyüş Bozuklukları
 • Tremorlar
 • Medulla Spinalis Hastalıkları
 • Nörolojik Hastalıkların Sistemik Komplikasyonları
 • Akupunkturt ( Baş – Boyun – Bel Ağrıları, Sinir Sıkışıklıkları)

Bölüm Doktorlarımız