Gözlerimiz varlıkları görüp tanımamızda, bilgi edinmemizde bize yardımcı olan en önemli organımızdır. Bu nedenle, vücudumuzun diğer organları gibi, gözlerimizin sağlığına da dikkat etmeliyiz. Göz kusurları doğuştan olabildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık, şaşılık, katarakt ve renk körlüğü göz kusurlarıdır. Hipermetropluk, uzağın görülüp yakının net görülememesidir. Miyopluk, yakının net görülüp uzağın net görülememesidir. Astigmatlık, gözün önündeki saydam kısımların küresel bir simetriye sahip olmaması durumunda ortaya çıkar. Bu nedenle göze gelen ışınlar her yönde eşit olarak kırılmaz ve cisimler bulanık olarak görülür. Şaşılık, gözü hareket ettiren kasların uyumsuzluğu ile oluşan bir göz kusurudur. Katarakt, genellikle yaşlılığa bağlı olarak göz merceğinin saydamlığını yitirmesiyle oluşur. Kalıtımsal bir hastalık olan renk körlüğü de bazı renkleri ayırt edememe durumudur. Renk körleri çoğunlukla kırmızı ve yeşili ayırt edemez.

Göz Muayenesi
Standart bir göz muayenesi görme keskinliğinizin ölçümü ile gözünüzü ve çevre dokularını etkileyebilecek çeşitli hastalıkların araştırılmasını içerir. Standart göz muayenelerinde elde edilen ipuçlarına ve bulgulara göre göz doktoru özel göz muayenelerine başvurabilir. Standart bir göz muayenesi yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Sağlıklı bir sonucun elde edilebilmesi için muayene sırasında doktor kadar hasta da dikkatli ve istekli olmalıdır. Her göz doktorunun rahatlıkla yapabileceği standart bir göz muayenesinin Aşamaları aşağıda maddelenmiştir.

 

  • Kırma Kusuru Tespiti (Otorefraktometre)
  • Düzeltilmemiş Görme Keskinliği Ölçümü
  • Gözlük Muayenesi ve Düzeltilmiş Görme Keskinliği Ölçümü
  • Göz Kapaklarının ve Göz Hareketlerinin Muayenesi
  • Biyomikroskop İle Göz Muayenesi
  • Göz İçi Basıncı Ölçümü
  • Göz Dibi Muayenesi

Bölüm Doktorlarımız