Göğüs Hastalıkları Bölümü'nün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Tüberküloz, Astım ve Allerjik Akciğer Hastalıkları, Kronik Bronşit, Amfizem, Pnömani, Plevral sıvı, Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları, Solunum Fonksiyon Testleri, Bronkoskopi tanı ve tedavi amaçlı (Biyopsi, Bronkoalveolar Lavaj..), Gıda ve Solunum Prick Allerji Deri Testleri, İmmünoterapi ve Uyku Bozukluklarıdır.

En yaygın sağlık sorunları arasında yer alan göğüs hastalıklarının çabuk tanı ve tedavilerinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmış bulunuyor.
Akciğer tümörlerinin tanısı amacıyla fiberoptik bronkoskopi, tomografi gibi modern imkanlardan yaralanılıyor. Bunlar sayesinde erken tanı konularak, tedavi büyük ölçüde kolaylaşmış oluyor

Tanı ve tedavilerde bronkoskopi yanında, solunum fonksiyon testi de uygulanıyor.

 

AKCİĞER KANSERİ
Akciğer kanseri normal akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan bir hastalıktır. Akciğerde bu kontrolsüz çoğalma sonucunda değişen boyutlarda kitleler oluşarak, hem çevre dokulara hem de hastalığın daha ileri aşamalarında uzak organlara (sıklıkla karaciğer, kemik, beyin) yayılarak hasara neden olur.


Akciğer kanseri için risk faktörleri nelerdir?
Sigara
Pasif sigara dumanı maruziyeti
Fibröz mineral (asbest-erionit) maruziyeti
Radon gazı
Ailesel yatkınlık belirtileri

 

Tanıda şüphelenilmesi gereken durumlar;

Öksürük
Öksürükle ağızdan kan gelmesi
Nefes darlığı
Bazen hırıltılı nefes alıp verme
Geçmeyen göğüs ve kol ağrısı
Ses kısıklığı
Tekrarlayan-iyileşmesi geciken akciğer enfeksiyonları
Boyunda-yüzde şişlik
İştahsızlık
Kilo kaybı
Yorgunluk
Öykü

 

Tanı için;

Görüntüleme yöntemleri
Akciğer grafisi
Bilgisayarlı tomografi
Manyetik rezonans görüntüleme uygulanabilir.

Bölüm Doktorlarımız