Enfeksiyon Hastalıkları, eski adıyla “intaniye”, 16 yaş üzerindeki kişilerde mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, parazit) vücudumuzda neden olduğu hastalıkların tanı, tedavisi ve takibi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir Departmanın tanı kısmını oluşturan mikrobiyoloji laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır.

 Enfeksiyon Hastalıkları bölümünün diğer bir görevi; hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek ve bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmaktır. Ayrıca; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler vermektir.

 Enfeksiyon kontrol çalışmalarında antibiyotiklerin bilinçli, uygun ve etkin kullanılması da ayrı bir yer tutmaktadır

 

Enfeksiyon Hastalıkları ‘nın alanına giren hastalıklar;

Ateşli Hastalıklar: Mikrobik hastalıkların en önemli ve en büyük işareti ateştir. Ateşi olan her hastanın gitmesi gereken ilk hekim Enfeksiyon Hastalıkları hekimidir. Eğer ateşe neden olan durum enfeksiyon hastalığı değilse ilgili birime yönlendirme yapılır.

Grip ve Soğuk Algınlığı: İnfluenza virüsüne bağlı “grip”, soğuk algınlığı ile sık karıştırılmaktadır. Özellikle “gribin” tanı ve tedavisi ile Enfeksiyon Hastalıkları ilgilenir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (HIV/AIDS) ve şüpheli cinsel ilişki sonrası tarama: Yapılacak tetkikler için ilk Enfeksiyon Hastalıklarına başvurulmalıdır. Sonuçlara göre tedavi veya yönlendirme yapılmaktadır.

İshaller: İshallerin birçok nedeni olmakla birlikte enfeksiyöz ishaller büyük bir kısmını oluşturmaktadır. İshalin enfeksiyona bağlı olup olmadığının tanısı ve enfeksiyöz ishal ise tedavisi yapılmaktadır.

Sarılıklar (Hepatit A,B,C): Sarılıkların da aynı ishaller gibi sebepleri çok fazladır. Hepatite neden olan A,B ve C virüslerinin yaptığı sarılıkların tanısı ve tedavisi ile Enfeksiyon Hastalıkları bölümü ilgilenir.

Bruselloz (Peynir Hastalığı): Kaynatılmamış süt ve ondan yapılan taze peynir, ayrıca iyi pişirilmemiş et ile bulaşan bakteriyel bir hastalık olan Bruselloz, antimikrobiyal ilaçlar ile tedavi edilmektedir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları: Kadınlarda sık meydana gelen, erkeklerde nadir olsa da özellikle böbreklerinde taş olan kişilerde görülen idrar yolu enfeksiyonlarının tanısı idrar tetkiki ve idrar kültürü ile konmakta, tedavileri ise ayakta veya hastaneye yatırılarak yapılmaktadır.

Yumuşak Doku ve Diyabetik Ayak Enfeksiyonları: Deri ve deri eklerinin enfeksiyonları (selülit vb.) ve ayrıca diyabete bağlı ayak enfeksiyonları da Enfeksiyon Hastalıklarının alanına giren enfeksiyonlardandır.

Kemik Enfeksiyonları (Osteomiyelit): Kırıklar ve travma sonrası görülebilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklardır. Ortopedi bölümü ile birlikte tanı, takip ve tedavisi yapılır.

Spondilodiskit: Önceden geçirilmiş bazı enfeksiyonların omurgalara yerleşmesi veya ameliyat sonrası da olabilen enfeksiyon hastalığıdır. Beyin Cerrahi bölümü ile ortak tanı, tedavi ve takibi yapılır.

Akciğer Dışı Tüberküloz: Kemik, böbrek ve lenf bezlerinde en sık görülür. Tanısını koymak zor olmakla birlikte takip ve tedavisi Enfeksiyon Hastalıkları tarafından yapılır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Keneler ile bulaşan ve ülkemizde sık görülen bu hastalık da Enfeksiyon Hastalıklarının alanına girmektedir.

Menenjit, Ensefalit: Beyin ve beyin omurilik sıvısının enfeksiyonuna bağlı gelişen bu hastalıkların primer tanı ve tedavisi bu bölümde yapılır.

Paraziter Hastalıklar (Tenya,kıl kurdu vb): Tanısı dışkı tetkiki ile konulmakta ve tedavisi yapılmaktadır.

Erişkin Bağışıklama (Aşılama): Grip,pnömoni,menenjit vb. aşıları gibi erişkinlere yapılması gereken aşılar konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Bölüm Doktorlarımız